Správní právo je velmi široká oblast práva a přitom zasahuje do našich životů na každém rohu. Pro běžné občany se projevuje především při jednání s úřady a vydávání různých úředních rozhodnutí - všude tam, kde stát cítí potřebu zasáhnout do soukromého života.

Nejzřetelněji se tak děje například při stavebním řízení - bez stavebního povolení se neobejde téměř žádná stavba. Ve správním řízení však probíhá i řízení před katastrálním úřadem - převod vlasnického práva k nemovité věci, vklad zástavního práva a mnoho dalších úkonů s nemovitými věcmi. 

V rámci správního práva bude také projednáno podezření z přestupku - a je přitom nerozhodné, zda z oblasti občanského soužití či Vám hrozí uložení pokuty za rychlou jízdu. 

Správní právo zahrnuje i celou oblast veřejné správy a územní samosprávy a i tam je mnohdy právní služba našimi advokáty vykonávána.

Správní právo se dotýká i živnostenského podnikání, celních záležitostí, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, kultury, máme-li zmínit aspoň nejfrekventovanější oblasti, kterými se zabýváme a z nichž se naši klienti rekrutují.

Nebylo by ani správné opomenout záležitosti azylu, občanství, trvalých pobytů apod., tedy v tomto případě specifickou oblast lidských práv.

I v těchto věcech jsme připraveni Vám pomoci.

Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Milostivé a jakož i protiústavní

Začnu dvěma citáty. Podle prvého bylo za našich prarodičů ostuda dělat dluhy, za našich rodičů byla ostuda dluhy neplatit a za nás je ostuda dluhy vymáhat. Druhý zní doslovně takto: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné…

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město