Součástí široké škály právních služeb, které poskytujeme, je též právní služba podnikatelům v jejich obchodních vztazích včetně řešení statusových otázek obchodních korporací. 

Věříme, že pro naši práci není podstatné, zda je klient podnikající fyzickou osobou nebo nadnárodní korporací. S našimi klienty se snažíme jednat podle jejich individuálních potřeb a způsobem, který jim právě vyhovuje. Všichni podnikatelé mohou mít složité právní problémy, které jsme připraveni řešit a poskytnout v nich pomocnou ruku. 

Našim klientům jsme připraveni poskytnout právní služby již od počátku podnikání, při přípravě vzorové smluvní dokumentace, sepisu a vyjednávání smluv pro konkrétní obchodní případy, při uplatnění pohledávek a jiných nároků ze smluv a samozřejmě z mimosmluvních závazků (náhrady škody, bezdůvodné obohacení). Své klienty zastupujeme v řízení před soudem a jejich pohledávky vymáháme v exekučním i v insolvenčním řízení.

Přidanou hodnotu našich služeb spatřujeme mimo jiné ve specializaci našich advokátů a možnosti vzájemné konzultace nejvhodnějšího postupu v klientově věci. Umíme posoudit, zda plánovaná obchodní transakce odpovídá též právu trestnímu tak, abychom klienta uchránili před následky trestní odpovědnosti jak individuální, tak i právnické osoby. 

Mnoholeté zkušenosti jsme nasbírali při hromadném vymáhání pohledávek našich klientů. K efektivitě takového procesu nám pomáhá tým zkušených pracovníků a samozřejmě výpočetní technika umožňující zjednodušení celého procesu. 

Samozřejmě poskytujeme právní službu v oblasti práva obchodních korporací, jako je například řešení vztahů mezi společností a jejími statutárními zástupci včetně uplatnění nároků mezi nimi, úpravy společenské smlouvy a stanov, vedení valných hromad atd. 

Někdy nezbude, než se obrátit na soud, aby rozhodl. Se zastoupením v řízení, soudním i rozhodčím, máme mnoho zkušeností. Nakonec, jsme velmi doporučovanou advokátní kanceláří pro řešení sporů a arbitráží a toto ocenění jsme v rámci soutěže Právnická firma roku získali již opakovaně.

Naše názory

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město