Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Milostivé a jakož i protiústavní

Začnu dvěma citáty. Podle prvého bylo za našich prarodičů ostuda dělat dluhy, za našich rodičů byla ostuda dluhy neplatit a za nás je ostuda dluhy vymáhat. Druhý zní doslovně takto: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné…
Ústavní soud vydal dne 3.5.2022 nález sp.zn. I. ÚS 3065/21 (dále jen „Nález“), ve kterém navazujíc na svou dosavadní rozhodovací praxi jednoznačně potvrdil prioritu střídavé péče nad ostatními formami péče. Dosavadní argumenty využívané…
JUDr. Tomáš Sokol

Roboti a trestní odpovědnost

Většina z nás se poprvé s robotem setkala, když si četla Čapka. To bylo, alespoň z mého pohledu, tak dávno, že nikoho nenapadlo, že by nějaká taková potvora mohla doopravdy existovat. To se potom dost dramaticky změnilo. Úvodem bych rád…
JUDr. Tomáš Sokol

Je třeba „deratizovat“ dezinformace?

Jak které a jak kdy je správná odpověď. Ale generuje další otázku. Je to potřeba a případně jak? Což spolu dost souvisí. Na otázku, jak jsem již odpověď zmínil dříve. Svobodu slova lze omezit jen zákonem a pouze v zájmu demokratické…
JUDr. Tomáš Sokol

Dezinformace a její rodná sestra cenzura

Všelikých bojovníků s dezinformacemi, zejména těch verbálních, jsou davy. Proti nim se ježí ti, kdož z nějakých důvodů mají zato, že zmíněný boj není nic jiného, než lépe či hůře přestrojená cenzura. A všichni dohromady vyrábějí značný…
Mgr. David Stříž

Limity svobody projevu v kontextu války na Ukrajině

Svoboda projevu nepochybně představuje jednu ze základních lidských svobod, která je zakotvena v těch nejvýznamnějších mezinárodněprávních dokumentech o lidských právech a svobodách (zejména v čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a…

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město