Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Jak kráglováci přicházejí do módy

V podstatě je to jednoduché. Každý muslim by měl alespoň jednou za život jet do Mekky a tam kamenovat ďábla. A každý, kdo to s námi všemi myslí opravdu upřímně musí alespoň jednou za rok zlořečit doktora Sváčka. Cíl, co do své podstaty, je v obou případech shodný, neboť ďábel ani Sváček nepožívají žádné ochrany. Argumenty použité ke kamenování Dr.Sváčka, vyvracel už kdekdo, viz kupříkladu "Protikorupční báchorky o JUDr. Sváčkovi", takže samotnou podstatou není třeba se zabývat. V nedávné minulosti ale zlořečení nabralo poněkud jinou dimenzi. Proto se k té trapnosti ještě vracím.

Dne 29. 9. 2014 byl zaslán otevřený dopis předsedovi hnutí Ano Andreji Babišovi. Končí plamennou výzvou: „Vážený pane předsedo, věříme že uvedené argumenty jsou dostatečně závažné, abyste nedovolil jmenování JUDr. Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze“.

Poslední partajní vůdce v tomhle státě, který mohl dovolit, případně nedovolit jmenování soudce do správní funkce byl Gustav Husák neblahé paměti.  A já, možná poněkud naivně, jsem věřil, že zmíněným Husákem to skončilo. Dost mne proto zarazilo, že podle jistoty a otevřenosti výzvy to snad ještě neskončilo anebo by se to zase mělo zavést.

Ve stejném dokumentu je uvedeno, že v médiích byly zadokumentovány podezřelé kontakty JUDr. Sváčka s lidmi, kteří jsou napojeni na klientské vazby, konkrétně kontakty JUDr. Sváčka s lobistou Tomášem Hrdličkou, dále to, že jeho jméno figuruje v telefonních hovorech členů konkurzní mafie soudce Berky a v je záznamech stíhaných manažerů Komerční banky. Přitom, dokumentují prý media, je o Dr. Sváčkovi hovořeno jako o člověku, s nímž tito lidé mohou projednat své problémy. Jak jsem řekl, nebudu se zabývat pravdivostí samotných tvrzení, to je již vyřešeno. Pozoruhodný je pro mě obrat „v médiích byly zdokumentovány“. Až na vzácné výjimky kterou,   rozhodně není tento případ, je něco takového typický oxymóron. I malé dítě přeci ví, že média nedokumentují, pouze informují o svých názorech či představách. O tom, co kde zaslechla. Pokud tedy se v médiích objeví nějaká informace, pak pro to aby se stala podkladem čehokoliv jiného, tedy například rozhodování o další profesní budoucnosti jiného je nutné velmi pečlivě takovou informaci prověřovat. To pouze úvodem a na okraj. Mnohem pozoruhodnější je poukaz na údajné kontakty, Dr. Sváčka s podezřelými osobami. V obecné rovině je to připomínka jednoho českého fenoménu. Protože se tak u nás někomu může přivodit, že je z ničeho nic toxický. Fakticky je to poukaz, či v obecné rovině, na zajímavý fenomén naší současnosti, kterým jsou toxické osoby. Toxickým, či chcete-li toxíkem, se stává ten, kdo v důsledku namnoze iracionální mediální kampaně ztratil v podstatě jakákoliv reálná občanská práva. Zejména pak právo na čest a důstojnost. V jeho případě neplatí presumpce neviny a pokud se někdo takový veřejně vyskytne, třeba jde po ulici, je povinností každého, kdo ho zná, přejít na druhý chodník. Nezávisle na tom, jestli to ještě včera byl jeho nejlepší kamarád, nejoblíbenější milenka anebo siamské dvojče. Možná proto dnes v Praze tolik lidí neustále přebíhá z chodníku na chodník, takže to nejspíš časem bude vyvolávat dopravní potíže. Netvrdím, že toxickým se člověk nestane i vcelku zaslouženě, může to i být vývojové stádium dalšího aktuálního fenoménu, kterým je kmotr, ale celkově je to dost iracionální. Problém je především v tom, že tahle nálepka dopadá na lidi zpětně. Takže platí, že pokud se někdo s toxíkem nechá veřejně vidět, hrozí mu významné nebezpečí, že přejde automaticky do stejné kategorie. Ale to vše se to netýká jen aktuálně toxických, ale i těch, kteří snad budou toxičtí i v budoucnosti. To je patrné i ze zmíněné citace. Není vůbec zřejmé a ani se autoři nepokoušejí tvrdit, že by se JUDr. Sváček stýkal s lobistou Tomášem Hrdličkou v souvislosti s něčím, co mu lze snad společensky zazlívat. Ale byli spolu v minulosti viděni. Alespoň jak spolky říkají. A teď to horší. Toxíci si o Vás ani nesmějí nic říct.  Není totiž  jasné, jestli Dr.Sváček se měl skutečně nějakým způsobem stýkat s těmi, kdo jsou neurčitě označeni jako konkurzní mafie soudce Berky. Tady už jenom postačuje, že ONI si o něm povídali. Totéž platí o existenci jeho jména v záznamech stíhaných manažerů Komerční banky. Jak patrno, nikdo netvrdí, že by se v čemkoliv nezákonném angažoval, případně angažoval způsobem, který pro soudce není přijatelný, je v rozporu s jeho povinnostmi uvedenými v zákoně o soudech a soudcích. Leč prostě, v nějaké časově blíže neohraničené době oněm zcela jiní lidé mluvili, přičemž ani není tvrzeno, že by se na něj někdo obrátil a něco po něm doopravdy chtěl.

Závěr budiž věnován samozvaným kráglovákům. Dlouho jsem si mysli, že to je smutný kolorit mého mládí, všelijací ti postarší komouši, co se furt ptali, jestli je soudruh pro funkci způsobilý. Anebo rovnou řvali, že ne. To obvykle. A ejhle, máme je tu znova. Zdá se, jak říkal můj kamarád, že komunismus není věc politické legitimace ale stav duše. Stav, jemuž komouši dali mimořádný prostor, ale jak to vypadá, daří se mu i jinde.

Publikováno v časopise epravo.cz 4/2014


JUDr. Tomáš Sokol

společník

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město