V oblasti trestního práva poskytujeme našim klientům zejména obhajobu v trestních věcech, a to nejčastěji v případě hospodářských a majetkových trestných činů. Při zproštění či zastavení trestního stíhání nezapomínáme na uplatnění náhrady škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním.

Některé kauzy, ve kterých obhajujeme naše klienty, jsou mediálně známé. Tyto kauzy jsou jen pomyslnou špičkou ledovce, obhajobu poskytujeme širokému spektru našich klientů. Našimi klienty jsou jak jednotlivci, tak i právnické osoby, s jejichž trestním stíháním se setkáváme stále častěji. Trestní odpovědnost právnické osoby přitom nemusí založit pouze jednání statutárních zástupců (jednatelů, představenstva), ale například též jednání jejích zaměstnanců. Mezi naše právní služby proto patří též preventivní příprava společností proti vzniku trestní odpovědnosti jednáním zaměstnanců.

S tím souvisí také předběžné posuzování připravovaných obchodních transakcí z pohledu dopadů trestního práva. Obchodní transakce může být velmi výhodná, ale jen pokud ní není spáchán trestný čin. Zde více než kde jinde platí, že prevence se vyplatí.

Trestního řízení se účastní i osoby poškozené a jejich právem je vedle účasti v řízení také nárok na uplatnění náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena. Taková újma přitom může vzniknout mnoha způsoby, poškozením zdraví nebo věci nevyjímaje. Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení je přitom leckdy jednodušší a levnější alternativou, než domáhat se nároku před civilními soudy.

V neposlední řadě v trestním řízení zastupujeme též tzv. zúčastněné osoby, tj. osoby, kterým byla nebo má být zabrána určitá věc nebo jiný majetek.

V trestních věcech, které splňují přísná kritéria přijatelnosti stížností podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jsme připraveni za naše klienty sepsat a podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

O tom, že svoji práci odvádíme odpovědně, svědčí i mnohá ocenění v oblastní trestního práva - již pět roků v řadě jsme byli zvoleni Právnickou firmou roku v oblasti trestního práva. Společník Tomáš Sokol byl po mnoho let opakovaně volen Právníkem roku a i z mezinárodního pohledu je nejvíce doporučovaným advokátem v oblasti trestního práva v ČR (Chambers & Partners). Naše úsilí stojí na týmu spolupracovníků s mnoha zkušenostmi v trestním právu.

Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Roboti a trestní odpovědnost

Většina z nás se poprvé s robotem setkala, když si četla Čapka. To bylo, alespoň z mého pohledu, tak dávno, že nikoho nenapadlo, že by nějaká taková potvora mohla doopravdy existovat. To se potom dost dramaticky změnilo. Úvodem bych rád…

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město