Správní právo je velmi široká oblast práva a přitom zasahuje do našich životů na každém rohu. Pro běžné občany se projevuje především při jednání s úřady a vydávání různých úředních rozhodnutí - všude tam, kde stát cítí potřebu zasáhnout do soukromého života.

Nejzřetelněji se tak děje například při stavebním řízení - bez stavebního povolení se neobejde téměř žádná stavba. Ve správním řízení však probíhá i řízení před katastrálním úřadem - převod vlasnického práva k nemovité věci, vklad zástavního práva a mnoho dalších úkonů s nemovitými věcmi. 

V rámci správního práva bude také projednáno podezření z přestupku - a je přitom nerozhodné, zda z oblasti občanského soužití či Vám hrozí uložení pokuty za rychlou jízdu. 

Správní právo zahrnuje i celou oblast veřejné správy a územní samosprávy a i tam je mnohdy právní služba našimi advokáty vykonávána.

Správní právo se dotýká i živnostenského podnikání, celních záležitostí, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, kultury, máme-li zmínit aspoň nejfrekventovanější oblasti, kterými se zabýváme a z nichž se naši klienti rekrutují.

Nebylo by ani správné opomenout záležitosti azylu, občanství, trvalých pobytů apod., tedy v tomto případě specifickou oblast lidských práv.

I v těchto věcech jsme připraveni Vám pomoci.

Naše názory

Zda může obsluha kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, případně zda může policie plošně kontrolovat dodržování tohoto opatření, je podle oslovených právníků problematické, a bude to způsobovat spory. Není vyloučeno, že opatření v této…

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město