Občanské právo

Našim klientům nabízíme pomocnou ruku při řešení právních záležitostí, se kterými se mohou setkat v průběhu celého života, ale i před ním a po něm.

Řešíme právní otázky práv nenarozeného dítěte, později otázky manželské a společného jmění manželů. V některých případech následují otázky rozvodové a s tím související vypořádání majetkové a otázky bydlení.

Našim klientům radíme při převodu věcí nemovitých i movitých, při poskytnutí a přijetí půjček a jejich zajištění a též při přípravě smluv. Zajišťujeme úschovy. Zabýváme se též právem osobnostním, ochrany soukromí

Život není peříčko a občas s sebou přinese i nehodu a škodu či nevrácenou půjčku. Ať jste na kterékoliv straně, pomůžeme Vám.

Vždy hledáme cestu, která plní zájmy našich klientů. Někdy však nezbude, než se obrátit na soud, aby rozhodl. Se zastoupením v řízení, soudním i rozhodčím, máme mnoho zkušeností. Nakonec, v celostátní soutěži Právnická firma roku jsme již opakovaně byli vyhodnoceni velmi doporučovanou advokátní kanceláří pro řešení sporů a arbitráží.

Jsme zde po celý váš život.

Neváhejte nás kontaktovat.