Obchodní právo

Součástí široké škály právních služeb, které poskytujeme, je též právní služba podnikatelům v jejich obchodních vztazích včetně řešení statusových otázek obchodních korporací. 

Věříme, že pro naši práci není podstatné, zda je klient podnikající fyzickou osobou nebo nadnárodní korporací. S našimi klienty se snažíme jednat podle jejich individuálních potřeb a způsobem, který jim právě vyhovuje. Všichni podnikatelé mohou mít složité právní problémy, které jsme připraveni řešit a poskytnout v nich pomocnou ruku. 

Našim klientům jsme připraveni poskytnout právní služby již od počátku podnikání, při přípravě vzorové smluvní dokumentace, sepisu a vyjednávání smluv pro konkrétní obchodní případy, při uplatnění pohledávek a jiných nároků ze smluv a samozřejmě z mimosmluvních závazků (náhrady škody, bezdůvodné obohacení). Své klienty zastupujeme v řízení před soudem a jejich pohledávky vymáháme v exekučním i v insolvenčním řízení.

Přidanou hodnotu našich služeb spatřujeme mimo jiné ve specializaci našich advokátů a možnosti vzájemné konzultace nejvhodnějšího postupu v klientově věci. Umíme posoudit, zda plánovaná obchodní transakce odpovídá též právu trestnímu tak, abychom klienta uchránili před následky trestní odpovědnosti jak individuální, tak i právnické osoby. 

Mnoholeté zkušenosti jsme nasbírali při hromadném vymáhání pohledávek našich klientů. K efektivitě takového procesu nám pomáhá tým zkušených pracovníků a samozřejmě výpočetní technika umožňující zjednodušení celého procesu. 

Samozřejmě poskytujeme právní službu v oblasti práva obchodních korporací, jako je například řešení vztahů mezi společností a jejími statutárními zástupci včetně uplatnění nároků mezi nimi, úpravy společenské smlouvy a stanov, vedení valných hromad atd. 

Někdy nezbude, než se obrátit na soud, aby rozhodl. Se zastoupením v řízení, soudním i rozhodčím, máme mnoho zkušeností. Nakonec, jsme velmi doporučovanou advokátní kanceláří pro řešení sporů a arbitráží a toto ocenění jsme v rámci soutěže Právnická firma roku získali již opakovaně.

Neváhejte nás kontaktovat.