Advokáti

doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

advokát

 • 1992 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity
 • 1995 ukončila postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v oboru obchodní právo
 • 1983-1993 byla zaměstnaná jako vedoucí místní pobočky, poté vedoucí úvěrového oddělení okresní pobočky České spořitelny v Přerově
 • věnuje se vysokoškolské pedagogické činnosti
 • v minulosti byla členkou pracovní skupiny pro obchodní právo Legislativní rady vlády ČR, lektorkou ČAK, externí examinátorkou vysoké školy Brno International Business School,
 • vykonává činnost rozhodce  
 • aktivně se věnuje přednáškové činnosti pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti obchodního práva
 • je autorkou odborných statí a spoluautorkou Komentáře k zákonu o obchodních korporacích (2013), učebnice Obchodní právo (2014) a spoluautorkou Encyklopedie českých právních dějin.  
 • od roku 2007 je členkou Rozkladové komise ÚOHS pro veřejné zakázky
 • 2007 byla jmenována docentkou v oboru obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • 2017 - zapsána do seznamu advokátů 
JUDr. Michaela Lang

JUDr. Michaela Lang

advokát

 • za doby studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 1998 absolvovala studijní pobyt v Soluni, Řecko, který byl ukončen diplomem na téma „Evropská Unie v horizontu III. tisíciletí“
 • v letech 1999 – 2000 absolvovala s programem Sokrates/Erasmus roční studijní pobyt na Manchester Metropolitan University, UK
 • 2000 - absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • 2001 - získala titul JUDr.
 • 2004 - advokát České advokátní komory
 • zaměření na právo občanské a obchodní, správní právo a právo trestní
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb.
 • hovoří plynně anglicky
Mgr. Petr Košek

Mgr. Petr Košek

advokát

 • 1978 - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (titul magistra)
 • 1978 – 1990 - pracoval ve státní správě se zvláštním zaměřením na obor autorského práva
 • 1990 – 1995 - pracoval v obchodních společnostech na pozici právníka, kde se podílel na zpracování privatizačních projektů
 • 1995 - 1996 - samostatná praxe komerčního právníka
 • od 1997 je advokátem
 • 1998 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • působí zejména v oborech práva obchodních korporací, vedení sporů včetně rozhodčího řízení, pracovního, správního, stavebního práva a práva nemovitostí rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb.
 • advokát u České advokátní komory, kde od roku 2001 pracuje v Sekci ČAK pro advokátní tarif
 • hovoří plynně rusky a má pasivní znalost angličtiny
JUDr. Filip Opatřil

JUDr. Filip Opatřil

advokát

 • 2009 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • 2012 získal titul JUDr. a v témže roce také složil advokátní zkoušku
 • od 2012 působí v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o. jako advokát
 • advokacii vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na trestní právo, občanské právo a obchodní závazkové vztahy
 • hovoří anglicky
JUDr. Michal Marini

JUDr. Michal Marini

advokát

 • 2004 - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • před zahájením svého angažmá v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák působil v předních pražských advokátních kancelářích včetně mezinárodní kanceláře se zaměřením na obchodní právo a vedení soudních sporů
 • v minulosti absolvoval několik dlouhodobých pobytů v USA a ve Velké Británii
 • působí ve všech oborech práva se zaměřením zejména na trestní právo, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, obchodní a občanské právo
 • advokát České advokátní komory s kontinuální praxí v advokacii od roku 2004
 • autor publikace vydané v roce 2008 nakladatelstvím Linde pod názvem Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka
 • rozhodce podle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení
 • hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého jazyka
Mgr. Aneta Prokopová

Mgr. Aneta Prokopová

advokát

 • 2010 – absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010 – absolvovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Politologie a Mezinárodní vztahy)
 • prosinec 2010 - nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • od roku 2014 je advokátem
 • hovoří anglicky
JUDr. Iva Němcová

JUDr. Iva Němcová

advokát

 • 1997 - absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • 1997 - advokátní koncipientka v česko-rakouské advokátní kanceláři se sídlem v Brně
 • 1998 - praxe v advokátní kanceláři ve Vídni
 • 2001 - získala titul JUDr a v témže roce složila také advokátní zkoušku
 • než zahájila výkon advokátní praxe, působila rok na Nejvyšším soudu ČR jako asistentka předsedy trestního senátu
 • 2003 - zahájila výkon advokacie jako samostatná advokátka
 • 2006 – nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • zaměření zejména na obchodní právo, korporační právo a trestní právo v oblasti hospodářské kriminality
 • spolupracovala s nakladatelstvím LexisNexis CZ s. r. o. při vydávání měsíčních periodik – Sbírky rozhodnutí ve věcech trestních, sbírky rozhodnutí občanskoprávních a dále sbírky nálezů Ústavního soudu ČR
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb
 • hovoří plynně německy 
Mgr. Sára Zavoralová

Mgr. Sára Zavoralová

advokát

 • 2011 – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • během studií absolvovala roční studijní pobyt na l'Université Paris V - René Descartes v Paříži
 • během studií též absolvovala pracovní stáž na Zastupitelském úřadě České republiky v Paříži
 • krátce po studiích pracovala jako právník na Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 2012 – nastoupila jako advokátní koncipientka do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • od roku 2015 je advokátem
 • hovoří plynně francouzsky, má pokročilou znalost anglického jazyka a dále pasivní znalost německého jazyka
Mgr. Branislav Mikuš

Mgr. Branislav Mikuš

advokát

 • 2012 - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • již v rámci studia působil v letech 2009 - 2011 v pražské advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a obchodní právo
 • Během studia také reprezentoval školu na několika soutěžích s právním zaměřením, s nichž nejvýznamnější je Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot ve Vídni a podílel se na činnosti Studentské právní poradny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2012 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • 2013 – absolvoval European criminal defence rights training, workshop organizovaný NGO Fair Trials International ve Varšavě
 • hovoří plynně anglicky – státní jazyková zkouška
 • 2016 - zapsán jako advokát u České advokátní komory
Mgr. Ondřej Švára

Mgr. Ondřej Švára

advokát

 • 2012 – absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • 2008 – 2012 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • červenec 2012 – nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • již během studií publikoval kapitolu v kolektivní monografii, několik odborných článků a přednášel na konferencích včetně jedné mezinárodní
 • v průběhu studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu
 • 2007 – 2008 – pracoval pro významnou českou společnost zabývající se poskytováním poradenství pro zahraniční investory působící v regionu střední Evropy
 • 2018 - zapsán jako advokát u České advokátní komory
 • hovoří německy, ovládá dále anglický a latinský jazyk
Mgr. Filip Kábrt

Mgr. Filip Kábrt

advokát

 • 2011 – absolvoval Policejní akademii ČR v Praze
 • 2014 – absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
 • při studiu získával praxi v advokátní kanceláři se zaměřením na dopravní právo, IT právo a další odvětví soukromého práva 
 • po studiích pracoval jako advokátní koncipient se zaměřením na obchodní právo a IT právo
 • 2015 – nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • 2018 - zapsán jako advokát u České advokátní komory
 • hovoří plynně anglicky má pasivní znalost německého jazyka
Mgr. Martin Kašpar

Mgr. Martin Kašpar

advokát

 • 2005 - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • 2010 – spoluzaložil společnost Praetor Systems, s.r.o. vyvíjející advokátní informační systém Praetor
 • od 2010 – advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory
 • 2017 pověřen pracovní skupinou pro elektronizaci ČAK pro jednání s ČÚZK
 • 2018 – advokátem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • 2018 - člen Sekce pro IT a GDPR ČAK
 • hovoří plynně anglicky a německy
 • praxi vykonává především v oboru práva realitního, obchodního a IT práva a ochrany dat
 • v advokátní kanceláři se věnuje rozvoji klientských vztahů a automatizaci