Naše názory

JUDr. Jiří Novák

Odborný seminář: Uzavírání smluv dle NOZ + praktická řešení

Zveme vás na odborný seminář naší přerovské pobočky, který se uskuteční 31.3. 2015 od 9:00 do 15:00 ve Školícím středisku Okresní hospodářské komory Přerov. Seminářem provedou Mgr. Vít Lukáš a Mgr. et Bc. Aneta Prokopová, advokáti působící v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s dlouholetými zkušenostmi z oblasti občanského a obchodního práva.

Tématem semináře bude uzavírání smluv dle NOZ, smlouva o smlouvě budoucí, zajištění závazků a smlouva o dílo. Nebudou chybět ani praktická řešení. Rezervujte si své místo na:http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/20160331-uzavirani-smluv-dle-noz-prakticka-reseni/

Podrobný program:

1. Uzavírání smluv dle NOZ, smlouva o smlouvě budoucí, zajištění závazků:

a) Definice smlouvy, smlouvy pojmenované, smlouvy nepojmenované

b) Návrh na uzavření smlouvy, zrušení nabídky, odvolání nabídky, přijetí nabídky

c) Forma smlouvy, její změny

d) Účinky smlouvy

e) Tzv. rámcová smlouva, smlouva s odkazem na obchodní podmínky

f) Smlouva o smlouvě budoucí, podstata, určení obsahu smlouvy soudem, zánik smlouvy o smlouvě budoucí

g) Zajištění a utvrzení dluhu obecně

h) Jistota

i) Ručení

j) Finanční záruka (dříve bankovní záruka)

k) Zajišťovací převod práva

l) Smluvní pokuta

m) Uznání dluhu

n) Dotazy, diskuze

2. Smlouva o dílo, praktická řešení:

a) Definice SOD

b) Rozdíl SOD a kupní smlouvy

c) Dílo, jeho vymezení, rozsah, stavba jako dílo, správnost projektové dokumentace, další činnosti související s dílem

d) Nezbytná součinnost objednatele, připravenost k provedení díla

e) Vztah zhotovitel/subdodavatel

f) Změny díla – vícepráce, méně práce, forma jednání, jednající osoba

g) Cena díla

h) Cena pevná, dle rozpočtu, dle rozpočtu zaručeného, dle rozpočtu daného s výhradou úplnosti, dle rozpočtu s výhradou nezávaznosti

i) Předání díla, protokolární předání, přejímací řízení, zkoušky

j) Dotazy, diskuze


JUDr. Jiří Novák

společník

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město