Naše názory

Pošesté

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Novinky

Vážení klienti, vážení návštěvníci našich webových stránek. Dne 9.11.2015 na slavnostním shromáždění v Hotelu International jsme byli vyhlášeni právnickou firmou roku v oboru…

K uchovávání provozních a lokalizačních údajů v České republice ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Novinky

Soudní dvůr Evropské unie před rokem rozhodl, že směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně…

Sokol: Nezákonně získané důkazy z cloudů, aut a jiných prostor jsou nepoužitelné

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Na zásadní otázku ohledně dopadu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu „jiné prostory, v nich advokát vykonává advokacii“…

Tomáš Sokol: I blb má právo vyjadřovat myšlenky. A jak jinak než blbé.

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Občanské právo

Podmínka pro Michala Kesudise, který na facebooku schvaloval atentát na české vojáky. Vyloučení Daniela Kalendy ze strany lidové za to, že mrtvé uprchlíky nazval lůzou. Nebo snaha odsoudit poslankyni Semelovou za jej…

Záhada trestnosti nepřekažení beztrestné přípravy

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Kdo se dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin, musí takovému jednání zabránit, jinak se podle zákona dopouští trestného činu. Tato povinnost se vztahuje na konkrétní v…