Naše názory

Tomáš Sokol: Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 a její podivné obiter dictum

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Novinky

Zpráva NSZ s datem 23.6.2016, publikovaná na počátku července asi nejvíc zaujala zmínkou o údajném prorůstání zločinu do vedení policie. Zcela zákonitě následovala ostře odmítavá reakce…

Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH Finanční správou ČR

| JUDr. Václav Chum | Kategorie Finanční správa

Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastn…

Odborný seminář: Uzavírání smluv dle NOZ + praktická řešení

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Novinky

Přerovská pobočka advokátní kanceláře ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Přerově pořádá seminář o uzavírání smluv podle nového občanského zákoní…

Rozhodnutí o zákazu odposlechů advokátů v Nizozemí

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Advokacie

Nizozemské soudy dospěly k závěru, že odposlechy advokátů působících v Nizozemí prováděné zpravodajskými službami byly nezákonné. 

Domovní prohlídky u advokátů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Advokacie

Pokud jde o výkladové problémy, mimo vší pochybnost největší, a možná i jediné působí aplikace povinné mlčenlivosti advokáta v případě domovní prohlídky nebo prohlídky jin…