Naše názory

Právnická firma roku!

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Novinky

Jako každý rok byly vyhlášeny výsledky ankety Právnická firma roku, tentokráte za rok 2016. O vítězi spolu s pořadatelem epravo.cz rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů. Advokátní kancelář…

Derivátní žaloba a povinnost zaplatit soudní poplatek až v souvislosti s rozhodnutím o soudu o věci samé

| Mgr. Ing. Lukáš Blahuš | Kategorie Obchodní právo

V obecné rovině se derivátní žalobou domáhá společník za obchodní společnost náhrady újmy, která jí byla způsobena jejím statutárním orgánem, případně i dalšími…

Měly by se trestné činy proti životu trestat přísněji?

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Podívejte se na vyjádření Tomáše Sokola k otázce Lidových novin na dotaz pro rubriku Právní barometr v příloze Právo a justice. Tentokrát na téma přísnosti trestů.

Uplatnění exekučních nákladů právního zastoupení advokátem v insolvenčním řízení

| Mgr. Iveta Jančová | Kategorie Advokacie

V exekučním řízení vznikají, jak známo, nejenom náklady exekuce, tedy míněno náklady exekutora, ale v případě, je-li oprávněný zastoupen advokátem, tak vznikají i náklady právní…

Spory mezi státními zástupci a policií? Jen očuchávání slepých uliček, říká advokát Tomáš Sokol

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Novinky

Státní zástupce nemůže dělit policisty na své oblíbené a ty ostatní. To může praktikovat, když chodí do holičství a má tam svého bradýře, říká k praxi, kdy si státní zá…