Naše názory

Tomáš Sokol: Odmítnutí exekuce soudem je jako zapálit Chrám svatého Víta

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Občanské právo

Arbitráže v Česku ztratily důvěryhodnost a není to zdaleka vina jen arbitrů, říká advokát Tomáš Sokol, kritizuje také Nejvyšší soud České republiky a soudí, že situace je momentálně nevratn…

Tomáš Sokol: Ministerský trojbod

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Kdybych věřil na spiknutí, tak to, co se „spiklencům“ podařilo s novelou měnící insolvenční zákon, je dokonalost sama. Dokonce tři dokonalosti jednou ranou. Jednak dokonalý průlom do nezávislosti a nestrannosti soudního ř…

Tomáš Sokol: Odposlech je návykový jako droga. Hlavně v případě některých útvarů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Nedomnívám se, že probíhá „odposlechová revoluce“. Jiná věc je, že se shodou okolností, a pravděpodobně zejména díky rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci dr. Ratha a dalších…

Urážka advokátů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Advokacie

Ministr spravedlnosti dal najevo, že advokáti jsou pro soudce nežádoucí společnost. Jde mu o politické body?

Tomáš Sokol: Klikatou cestou k socialismu

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Legislativní pomatenost, jíž je Ministerstvo spravedlnosti sužováno již několik let, zřejmě dosáhla svého dalšího vrcholu. Ještě Sněmovna nestihla projednat ve třetím čtení návrh novely insolvenčního z…