Naše názory

Problematika příspěvku na péči rodičům dětí postižených cystickou fibrózou

| Mgr. et Mgr. Barbora Vlasáková | Kategorie Legislativa

Příspěvek na péči je v obecné rovině určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby při zvládání tzv. základních životních…

Derivátní žaloba a povinnost uhradit náhradu nákladů řízení a soudní poplatek

| Mgr. Ing. Lukáš Blahuš | Kategorie Obchodní právo

Ve svém předešlém článku jsem popsal možné řešení úhrady soudního poplatku při podání derivátní žaloby (v ZOK označované pojmem Společnická žaloba § 157 a násl.) za situace…

Mluvme o ochraně osobních údajů, ale nestrašme lidi GDPR

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Občanské právo

O GDPR, neboli novém evropském nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost letos v květnu, toho bylo napsáno více než dost. I tak má spousta z osob, kterých se dotkne, jen mlhavou představu, co je opravdu čeká.

Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy, část II.

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Ve druhé části příspěvku autor přibližuje problematiku trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy na konkrétním případu v tzv. kauze Opencard.

Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy, část I.

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Vždy je nutné zkoumat strukturu usnesení o zahájení trestního stíhání, které je ve sledovaných případech postaveno na konstatování, z čeho vyplývala povinnost stíhaného chovat…