Naše názory

Tomáš Sokol: Ministerský trojbod

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Kdybych věřil na spiknutí, tak to, co se „spiklencům“ podařilo s novelou měnící insolvenční zákon, je dokonalost sama. Dokonce tři dokonalosti jednou ranou. Jednak dokonalý průlom do nezávislosti a nestrannosti soudního ř…

Tomáš Sokol: Odposlech je návykový jako droga. Hlavně v případě některých útvarů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Nedomnívám se, že probíhá „odposlechová revoluce“. Jiná věc je, že se shodou okolností, a pravděpodobně zejména díky rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci dr. Ratha a dalších…

Urážka advokátů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Advokacie

Ministr spravedlnosti dal najevo, že advokáti jsou pro soudce nežádoucí společnost. Jde mu o politické body?

Tomáš Sokol: Klikatou cestou k socialismu

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Legislativní pomatenost, jíž je Ministerstvo spravedlnosti sužováno již několik let, zřejmě dosáhla svého dalšího vrcholu. Ještě Sněmovna nestihla projednat ve třetím čtení návrh novely insolvenčního z…

Právnická firma roku!

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Novinky

Jako každý rok byly vyhlášeny výsledky ankety Právnická firma roku, tentokráte za rok 2016. O vítězi spolu s pořadatelem epravo.cz rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů. Advokátní kancelář…