Naše názory

Problematika příspěvku na péči rodičům dětí postižených cystickou fibrózou

| Mgr. et Mgr. Barbora Vlasáková | Kategorie Legislativa

Příspěvek na péči je v obecné rovině určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby při zvládání tzv. základních životních…

Tomáš Sokol: Ministerský trojbod

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Kdybych věřil na spiknutí, tak to, co se „spiklencům“ podařilo s novelou měnící insolvenční zákon, je dokonalost sama. Dokonce tři dokonalosti jednou ranou. Jednak dokonalý průlom do nezávislosti a nestrannosti soudního ř…

Tomáš Sokol: Klikatou cestou k socialismu

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Legislativní pomatenost, jíž je Ministerstvo spravedlnosti sužováno již několik let, zřejmě dosáhla svého dalšího vrcholu. Ještě Sněmovna nestihla projednat ve třetím čtení návrh novely insolvenčního z…

Názor na novelu trestního zákoníku

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Ministerstvo spravedlnosti zhruba v polovině srpna dopracovala návrh novely trestního zákoníku. Myslím, že stojí zato se na tento návrh podívat a minimálně v rámci Unie o něm vést diskusi.

Proklamovaná nezávislost státního zastupitelství je jen dokonalá mediální lež

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Legislativa

V posledních několika letech se v české kotlině a nejen v ní stává nejčastěji omílanou mediální zábavou boj proti korupci a za tím vším stoj…