Naše názory

Domovní prohlídky u advokátů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Advokacie

Pokud jde o výkladové problémy, mimo vší pochybnost největší, a možná i jediné působí aplikace povinné mlčenlivosti advokáta v případě domovní prohlídky nebo prohlídky jin…

Urážka advokátů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Advokacie

Ministr spravedlnosti dal najevo, že advokáti jsou pro soudce nežádoucí společnost. Jde mu o politické body?

Uplatnění exekučních nákladů právního zastoupení advokátem v insolvenčním řízení

| Mgr. Iveta Jančová | Kategorie Advokacie

V exekučním řízení vznikají, jak známo, nejenom náklady exekuce, tedy míněno náklady exekutora, ale v případě, je-li oprávněný zastoupen advokátem, tak vznikají i náklady právní…

Rozhodnutí o zákazu odposlechů advokátů v Nizozemí

| JUDr. Jiří Novák | Kategorie Advokacie

Nizozemské soudy dospěly k závěru, že odposlechy advokátů působících v Nizozemí prováděné zpravodajskými službami byly nezákonné.