Naše názory

Derivátní žaloba a povinnost uhradit náhradu nákladů řízení a soudní poplatek

| Mgr. Ing. Lukáš Blahuš | Kategorie Obchodní právo

Ve svém předešlém článku jsem popsal možné řešení úhrady soudního poplatku při podání derivátní žaloby (v ZOK označované pojmem Společnická žaloba § 157 a násl.) za situace…