Naše názory

Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy, část II.

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Ve druhé části příspěvku autor přibližuje problematiku trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy na konkrétním případu v tzv. kauze Opencard.

Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy, část I.

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Vždy je nutné zkoumat strukturu usnesení o zahájení trestního stíhání, které je ve sledovaných případech postaveno na konstatování, z čeho vyplývala povinnost stíhaného chovat…

Tomáš Sokol: Odmítnutí exekuce soudem je jako zapálit Chrám svatého Víta

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Občanské právo

Arbitráže v Česku ztratily důvěryhodnost a není to zdaleka vina jen arbitrů, říká advokát Tomáš Sokol, kritizuje také Nejvyšší soud České republiky a soudí, že situace je momentálně nevratn…

Tomáš Sokol: Ministerský trojbod

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Legislativa

Kdybych věřil na spiknutí, tak to, co se „spiklencům“ podařilo s novelou měnící insolvenční zákon, je dokonalost sama. Dokonce tři dokonalosti jednou ranou. Jednak dokonalý průlom do nezávislosti a nestrannosti soudního ř…

Tomáš Sokol: Odposlech je návykový jako droga. Hlavně v případě některých útvarů

| JUDr. Tomáš Sokol | Kategorie Trestní právo

Nedomnívám se, že probíhá „odposlechová revoluce“. Jiná věc je, že se shodou okolností, a pravděpodobně zejména díky rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci dr. Ratha a dalších…