Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Dezinformace a její rodná sestra cenzura

Všelikých bojovníků s dezinformacemi, zejména těch verbálních, jsou davy. Proti nim se ježí ti, kdož z nějakých důvodů mají zato, že zmíněný boj není nic jiného, než lépe či hůře přestrojená cenzura. A všichni dohromady vyrábějí značný názorový hluk, ovšem z pohledu práva dost inkoherentní. A upřímně řečeno, začasté i poněkud infantilní.

V právním státě, v němž je dovoleno vše, co není zakázáno, lze bránit šíření informací jen zákonem.

Jde totiž o jednu z forem svobody slova či projevu. Podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod lze svobodu slova omezit jen zákonem, a jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Bezpečnost státu

Podstatné tedy není to, lze-li nějakou zprávu označit za dezinformaci, ale zda jde o informaci, jejíž šíření by ohrozilo například bezpečnost státu. Nemá smysl se handrkovat o to, je-li informace informací nebo dezinformací, ale co je konkrétně jejím obsahem. Rovinu obecné diskuse o pravdivosti nějaké zprávy pomíjím.

Informací, jejichž šíření je už nyní zakázáno, je relativně dost. Trestné je například šíření poplašných zpráv, schvalování trestného činu, popírání nacistického nebo komunistického, případně snad i jiného genocidia apod. Verbálně se lze dopustit i trestného činu výtržnictví. Zapovězeno pak je v rovině civilního práva nedovoleně zasahovat do něčí cti a vážnosti. A takových právních předpisů je nepochybně více.

Šíření dezinformací

Například tvrzení o tom, že dnes již legendární učitelku vyhodili ze školy za šíření dezinformací je nepřesné. Chcete-li, „dezinformací“.

Paní učitelka s velkou pravděpodobností dostala padáka prostě proto, že svými konkrétními výroky porušila konkrétní povinnosti učitele.

Tedy to, co pro ni plyne ze školského zákona, zákoníku práce a dost možná i interních předpisů. Například netahat do školy politiku anebo nevyjadřovat ve škole extrémní postoje. Což platí obecně. Venku si říkej co chceš. V zaměstnání už dost záleží na majiteli firmy či obecně na zaměstnavateli.

Otázkou, zda a jak se bránit nežádoucím informacím, se zmíním v dalším díle. Případně též problematice tvrzené, či údajné cenzury.

  Článek byl zveřejněn na serveru www.leagleone.najdipravnika.online a je dostupný zde.


JUDr. Tomáš Sokol

společník

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město