Mgr. et Mgr. Barbora Vlasáková

advokátní koncipientka

 • 2010 absolvovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • 2017 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • dva roky studovala paralelně rovněž Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • během studií absolvovala roční studijní stáž na Technische Universität Chemnitz
 • při studiu působila jako praktikantka v advokátní kanceláři zabývající se civilním, obchodním a trestním právem
 • absolvovala roční stáž u Okresního soudu Plzeň -  město na úseku civilním a trestním
 • 2017 nastoupila jako advokátní koncipientka do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří německy a anglicky

Mgr. Bc. Lucie Hrubá

advokátní koncipientka

 • 2016 – ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • při studiu získala praxi v advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a pracovní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na civilněprávním úseku Krajského soudu v Praze
 • 2017 – nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého a španělského jazyka

Mgr. Jan Březina

advokátní koncipient

 • 2017 – absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • Od roku 2016 studuje na Právnické fakultě Univerzity Curych ve Švýcarsku
 • V letech 2015 – 2016 pracoval v pražské pobočce německé mezinárodní advokátní kanceláře
 • Srpen 2017 – nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • Je držitelem mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů z němčiny (Goethe Zertifikat C1) a angličtiny (FCE)
 • Hovoří plynně anglicky, německy a polsky a má základní znalosti francouzštiny

Mgr. Tomáš Hájek

advokátní koncipient

 • 2015 – začal studovat na Policejní akademii ČR v Praze
 • 2016 – absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2016 – absolvoval studijní pobytu na University of Central Lanceshire ve Velké Británii
 • během studií se také zúčastnil odborné stáže na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 4
 • po studiích pracoval jako advokátní koncipient se zaměřením na dopravní právo
 • 2017 – nastoupil jako advokátní koncipient do Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky

Mgr. Marcela Jandorová

advokátní koncipientka

 • v roce 2016 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • během studií získala praxi v několika advokátních kancelářích zaměřených na občanské, rodinné, obchodní a trestní právo
 • publikovala několik článků v internetovém studentském magazínu o právu
 • po studiích pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři se zaměřením na trestní právo a uplatňování náhrad za škody na zdraví
 • 2017 nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky a má pasivní znalost španělského jazyka

JUDr. Nicola Králová

advokátní koncipientka

 • 2017 – ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • při studiu získala praxi v advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo
 • během studií rovněž absolvovala stáž na civilněprávním úseku Obvodního soudu pro Prahu 4
 • 2017 – nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • hovoří anglicky a má pasivní znalost francouzského jazyka

Mgr. Šárka Vaňková

advokátní koncipientka

 • v roce 2016 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • již při studiu se podílela na činnosti Studentské právní poradny a Kliniky práva a podnikání Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • v rámci studia získala praxi ve dvou advokátních kancelářích zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na trestněprávním úseku Okresního soudu v Novém Jičíně
 • po ukončení studia spolupracovala se společností vytvářející právní informační systém CODEXIS
 • od listopadu 2016 je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky a má pasivní znalost francouzského jazyka

Mgr. Adéla Bučková

advokátní koncipientka

 • 2018 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • během studií absolvovala studijní pobyt na Université de Caen Basse-Normandie a na University of Nicosia
 • při studiu získala praxi v několika advokátních kanceláří zaměřených na občanské, obchodní, insolvenční a trestní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na Nejvyšším soudě ČR
 • 2018 nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky, francouzsky a má pasivní znalost německého jazyka

Mgr. Tomáš Grygar

advokátní koncipient

 • V roce 2018 promoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na jejíž katedře správního práva a finančního práva v současné době působí jako interní doktorand (Ph.D.)
 • Již v průběhu studií získával praxi v advokacii, pracoval rovněž jako místní asistent poslance Evropského parlamentu, pro kterého zpracovával parlamentní otázky (interpelace) či stanoviska k přijímané unijní legislativně apod.
 • Od roku 2017 spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer na školení právně-informačního systému NovéASPI na Právnické fakultě UP v Olomouci
 • Pravidelně publikuje v prestižních tuzemských recenzovaných časopisech (Právní rozhledy C. H. Beck, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi aj.). Je spoluautorem monografie Správní trestání (Leges, 2017)
 • Za své odborné příspěvky získal řadu ocenění, včetně Ceny rektora Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší studentskou vědeckou práci (2018). Je rovněž interním členem redakční rady právnického periodika Iurium Scriptum.
 • V říjnu 2018 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří německy (Goethe Zertifikat B2) a anglicky. S vynikajícím výsledkem absolvoval kupříkladu kurz srovnávacího ústavního práva pod záštitou Institutu pro veřejné právo a politickou vědu Karl-Franzens-Universität Universität Graz (Rakousko).

Mgr. Jan Sekret

advokátní koncipient

 • 2019 – ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • Při studiu získal praxi v notářské kanceláři a působil rovněž v právním oddělení Českého olympijského výboru.
 • Během studií dále absolvoval stáž u Obvodního soudu pro Prahu 2.
 • 2019 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • Hovoří anglicky a německy a má pasivní znalost španělského jazyka

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město