Mgr. Adéla Bučková

advokátní koncipientka

 • 2018 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • během studií absolvovala studijní pobyt na Université de Caen Basse-Normandie a na University of Nicosia
 • při studiu získala praxi v několika advokátních kanceláří zaměřených na občanské, obchodní, insolvenční a trestní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na Nejvyšším soudě ČR
 • 2018 nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky, francouzsky a má pasivní znalost německého jazyka

JUDr. Jan Sekret

advokátní koncipient

 • 2019 – ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • Při studiu získal praxi v notářské kanceláři a působil rovněž v právním oddělení Českého olympijského výboru.
 • Během studií dále absolvoval stáž u Obvodního soudu pro Prahu 2.
 • 2019 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • Hovoří anglicky a německy a má pasivní znalost španělského jazyka

JUDr. Martin Horvát

advokátní koncipient

 • 2020 - ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvoval stáž na exekutorském úřadě.
 • Při studiu získal praxi v několika advokátních kancelářích zaměřených na občanské a obchodní právo a působil u insolvenčního správce.
 • Účastnil se projektu Street Law, který má za cíl zvyšovat právní povědomí širé veřejnosti, přičemž v jeho rámci vyučoval právo na pražském gymnáziu.
 • Publikoval několik odborných článků v internetových právnických magazínech.
 • 2020 - nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient.
 • Hovoří anglicky a má pasivní znalost francouzského jazyka.

JUDr. Ing. Štěpán Hubička

advokátní koncipient

 • V září roku 2016 absolvoval na Metropolitní univerzitě Praha magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy.
 • V lednu roku 2019 dokončil právnická studia na Západočeské univerzitě v Plzni.
 • Při studiu pracoval jako právní asistent na exekutorském úřadě, později v advokátní kanceláři zaměřené na občanské a obchodní právo.
 • Po studiích získával praxi v přední pražské advokátní kanceláři se zaměřením na závazkové a insolvenční právo.
 • V březnu roku 2020 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • V únoru roku 2021 složil na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv
 • Hovoří anglicky a má pasivní znalost německého a španělského jazyka.

JUDr. Jan Ondřej Wilsdorf

advokátní koncipient

 • V roce 2019 úspěšně dokončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získal titul doktora práv (JUDr.)
 • Od srpna 2019 je advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • Během studia pracoval jako právní asistent v známé pražské advokátní kanceláři, na Magistrátu hl. m. Prahy, na Ministerstvu spravedlnosti ČR a na Ústavu hematologie a krevní transfuze
 • Absolvoval nad rámec studia řadu kurzů a seminářů s právním, ekonomickým i mezioborovým zaměřením
 • Dlouhodobě aktivně působí ve Spolku českých právníků Všehrd
 • Hovoří plynně anglicky a dále má pasivní znalost německého a španělského jazyka

Mgr. Lucie Šromová

advokátní koncipient

 • 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Již při studiu získávala praxi v advokátní kanceláři, ve které se zaměřovala zejména na občanské a rodinné právo.
 • V rámci studia absolvovala stáž na Krajském soudě v Ostravě – pobočka v Olomouci.
 • Dále byla při studiu členkou spolku Nugis Finem, z.s. zaměřeného na zlepšení právního povědomí laické veřejnosti. Aktivně se podílela zejména na projektu Nostis, v rámci kterého připravovala ve spolupráci s univerzitami online právní kurzy pro širokou veřejnost a taktéž na projektu Erudium, s nímž na středních školách přednášela na téma spotřebitelského práva.
 • Po studiích pracovala jako advokátní koncipientka se zaměřením na insolvenční právo a posléze v advokátní kanceláři s generální praxí.
 • 2020 nastoupila do advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost ruského jazyka.

 

Mgr. David Stříž

advokátní koncipient

 • 2019 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
 • Již při studiu získával praxi v advokátní kanceláři v Brně s generální praxí.
 • Od září 2019 je advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého jazyka.

 

Mgr. Lucie Medová

advokátní koncipient

 • V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 • Při studiu získala praxi v několika prestižních mezinárodních advokátních kancelářích.
 • Má certifikát Cambridge English: Legal / (ILEC) a ceretifikát Goethe- Zertifikat B II. Vedle toho taktéž úspěšně složila International Baccalaureate- C2 pass – English. 
 • Během studia absolvovala různé kurzy jako je například certifikovaný Kurz ASPI od Wolters Kluwer.
 • Od března 2021 do září 2021 působila jako advokátní koncipientka v italské advokátní kanceláři.
 • V září 2021 nastoupila do advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.

JUDr. Karolína Homolová

advokátní koncipient

 • V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Během studia pracovala jako právní asistentka se specializací na litigace a sporovou agendu v renomované pražské advokátní kanceláři. 
 • Absolvovala také stáž na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3.
 • V listopadu 2019 se jako studentka umístila na 1. místě celorepublikového kola známé soutěže „Negotiation Competition“ pořádané mezi studenty všech českých právnických fakult.
 • V roce 2019 se dále umístila na 3. místě XII. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti PF UK se svou prací v kategorii Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.
 • Od října 2020 je koncipientkou v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého jazyka.

Mgr. Simona Švandelíková

advokátní koncipient

 • V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • V roce 2016 dokončila studijní program na Ženevské univerzitě (Certificate in Transnational Law)
 • Během studií pracovala v startupové legal-tech společnosti a v advokátní kanceláři jako právní asistentka
 • Absolvovala stáž na Magistrátu hl. m. Prahy, v Kanceláři veřejného ochránce práv, na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky anebo v Poradně pro integraci
 • V rámci dobrovolnictví se také podílela na práci v neziskové organizaci v Dar es Salaamu, Tanzánii
 • V červenci 2020 nastoupila do advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • Hovoří plynně anglicky

JUDr. Martin Slivoně

advokátní koncipient

 • V roce 2019 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • Během svého studia absolvoval odbornou stáž na Krajském státní zastupitelství v Plzni a Okresním soudu Plzeň - město
 • Absolvoval vzdělávací program Leiden university zaměřený na evropské obchodní právo. 
 • V roce 2017 absolvoval stáž v Dominikánské republice u advokátní kanceláře Alburquerque & Alburquerque Abogados-Consultores.
 • Od roku 2019 pracoval jako advokátní koncipient v prestižní plzeňské advokátní kanceláři zaměřující se na občanské a obchodní právo.
 • Od ledna 2021 je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák.
 • V červnu roku 2021 složil na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv
 • Hovoří plynně anglicky a španělsky.

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město