JUDr. Jan Ondřej Wilsdorf

advokátní koncipient

 • V roce 2019 úspěšně dokončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získal titul doktora práv (JUDr.)
 • Od srpna 2019 je advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • Během studia pracoval jako právní asistent v známé pražské advokátní kanceláři, na Magistrátu hl. m. Prahy, na Ministerstvu spravedlnosti ČR a na Ústavu hematologie a krevní transfuze
 • Absolvoval nad rámec studia řadu kurzů a seminářů s právním, ekonomickým i mezioborovým zaměřením
 • Dlouhodobě aktivně působí ve Spolku českých právníků Všehrd
 • Hovoří plynně anglicky a dále má pasivní znalost německého a španělského jazyka

Mgr. David Stříž

advokátní koncipient

 • 2019 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
 • Již při studiu získával praxi v advokátní kanceláři v Brně s generální praxí.
 • Od září 2019 je advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého jazyka.

 

JUDr. Martin Slivoně

advokátní koncipient

 • V roce 2019 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • Během svého studia absolvoval odbornou stáž na Krajském státní zastupitelství v Plzni a Okresním soudu Plzeň - město
 • Absolvoval vzdělávací program Leiden university zaměřený na evropské obchodní právo. 
 • V roce 2017 absolvoval stáž v Dominikánské republice u advokátní kanceláře Alburquerque & Alburquerque Abogados-Consultores.
 • Od roku 2019 pracoval jako advokátní koncipient v prestižní plzeňské advokátní kanceláři zaměřující se na občanské a obchodní právo.
 • Od ledna 2021 je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák.
 • V červnu roku 2021 složil na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv
 • Hovoří plynně anglicky a španělsky.

Mgr. Bc. Václav Pindur

advokátní koncipient

 • V roce 2022 dokončil magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • V roce 2018 dokončil bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Mezi lety 2019-2021 studoval bakalářský studijní program Vietnamská filologie.
 • Během studia působil na pozici právního asistenta v prestižní advokátní kanceláři.
 • Absolvoval stáž na Magistrátu města Frýdku-Místku a u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
 • V únoru 2022 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost vietnamského a ruského jazyka.

Mgr. Vojtěch Hermann

advokátní koncipient

 • V roce 2021 dokončil magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • V září 2021 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého jazyka.

Mgr. Dominika Holubová

advokátní koncipient

 • V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu univerzity Karlovy v Praze.
 • Během studií absolvovala stáž v obou komorách Parlamentu České republiky, na státním zastupitelství a civilním i trestním úseku obvodních soudů v Praze.
 • Při studiu zároveň působila v advokátní kanceláři v Praze, kde se věnovala zejména občanskému a trestnímu právu.
 • V rámci programu Erasmus+ studovala dva semestry na španělské univerzitě Universidad Pública de Navarra.
 • Svou koncipientskou praxi započala v renomované pražské advokátní kanceláři, ve které působila již v průběhu studií a kde se zaměřovala především na spornou agendu.
 • Od června 2022 je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a španělsky.

Mgr. Martin Pešek

advokátní koncipient

 • V červnu roku 2021 úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
 • Po celou dobu studií působil jako právní asistent v advokátní kanceláři zabývající se generální praxí, kde následně v srpnu roku 2021 nastoupil jako advokátní koncipient a věnoval se zejména sporné agendě, vymáhání pohledávek a správnímu právu.
 • Od června roku 2022 je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost španělského jazyka.

Mgr. Lucia Števiarová

advokátní koncipient

 • V roce 2022 završila své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce na téma Evropská legislativa a judikatura ve věci trestních činů z nenávisti s hodnocením výborný.
 • Od března 2022 je advokátní koncipientkou v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák.
 • Během studia pracovala jako právní asistentka v pražské advokátní kanceláři s generální praxí specializující se zejména na trestní právo.
 • Dále absolvovala stáž na okresním soudě.
 • Již na střední škole absolvovala semestrální výměnný pobyt na Bear Creek High School v Kalifornií.
 • Dále absolvovala Erasmus + program na Vídeňské univerzitě, Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti a získala také stipendium od DAAD na letní kurz na Humboldtské Univerzitě v Berlíně.
 • Dlouhodobě aktivně působí ve Spolku českých právníků Všehrd, kde se podílela zejména na organizaci Právnického plesu Spolku českých právníků Všehrd.
 • Hovoří plynně anglicky, německy a v průběhu zahraničních studijních pobytů absolvovala v obou jazycích řadu seminářů.

Mgr. Hana Šarochová

advokátní koncipient

 • V lednu roku 2020 s vyznamenáním absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
 • Během svého studia absolvovala odbornou stáž na Okresním soudu Plzeň – město.
 • Působila jako právní asistentka v prestižní plzeňské advokátní kanceláři, kde se zaměřovala na občanské a obchodní právo. Později pracovala na pozici právního asistenta v pražské advokátní kanceláři s generální praxí.
 • Od února roku 2020 pracovala jako advokátní koncipient v přední pražské advokátní kanceláři s generální praxí.
 • V květnu roku 2022 nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří anglicky a má pasivní znalost ruského jazyka.

Mgr. Jiří Jokl

advokátní koncipient

 • V lednu roku 2021 dokončil studium na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni.
 • Již při studiu pracoval jako právní asistent v menší advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a trestí právo, později jako právní asistent u insolvenčního správce.
 • Po studiích získával praxi v přední pražské advokátní kanceláři se specializací na veřejnoprávní sektor včetně oblasti municipalit a korporátní sektor s veřejnou účastí.
 • V květnu roku 2022 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • Hovoří anglicky a má pasivní znalost německého a španělského jazyka.

Mgr. Bc. Jan Vlasák

advokátní koncipient

 • V září roku 2019 absolvoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský studijní program v oboru historie.
 • V květnu roku 2022 dokončil magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Během studia získával zkušenosti na Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny ČR a ve velké mezinárodní společnosti na vývoj počítačových her.
 • V září roku 2022 nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák na pozici advokátní koncipient.
 • Hovoří anglicky a německy.

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město