JUDr. Iva Němcová

advokátka

 • 1997 - absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • 1997 - advokátní koncipientka v česko-rakouské advokátní kanceláři se sídlem v Brně
 • 1998 - praxe v advokátní kanceláři ve Vídni
 • 2001 - získala titul JUDr a v témže roce složila také advokátní zkoušku
 • než zahájila výkon advokátní praxe, působila rok na Nejvyšším soudu ČR jako asistentka předsedy trestního senátu
 • 2003 - zahájila výkon advokacie jako samostatná advokátka
 • 2006 – nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • zaměření zejména na obchodní právo, korporační právo a trestní právo v oblasti hospodářské kriminality
 • spolupracovala s nakladatelstvím LexisNexis CZ s. r. o. při vydávání měsíčních periodik – Sbírky rozhodnutí ve věcech trestních, sbírky rozhodnutí občanskoprávních a dále sbírky nálezů Ústavního soudu ČR
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb
 • hovoří plynně německy 

Mgr. Sára Zavoralová

advokátka

 • 2011 – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • během studií absolvovala roční studijní pobyt na l'Université Paris V - René Descartes v Paříži
 • během studií též absolvovala pracovní stáž na Zastupitelském úřadě České republiky v Paříži
 • krátce po studiích pracovala jako právník na Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 2012 – nastoupila jako advokátní koncipientka do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • od roku 2015 je advokátem
 • hovoří plynně francouzsky, má pokročilou znalost anglického jazyka a dále pasivní znalost německého jazyka

Mgr. Branislav Mikuš

advokát

 • 2012 - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • již v rámci studia působil v letech 2009 - 2011 v pražské advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a obchodní právo
 • Během studia také reprezentoval školu na několika soutěžích s právním zaměřením, s nichž nejvýznamnější je Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot ve Vídni a podílel se na činnosti Studentské právní poradny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2012 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • 2013 – absolvoval European criminal defence rights training, workshop organizovaný NGO Fair Trials International ve Varšavě
 • hovoří plynně anglicky – státní jazyková zkouška
 • 2016 - zapsán jako advokát u České advokátní komory

Mgr. Filip Kábrt

advokát

 • 2011 – absolvoval Policejní akademii ČR v Praze
 • 2014 – absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
 • při studiu získával praxi v advokátní kanceláři se zaměřením na dopravní právo, IT právo a další odvětví soukromého práva 
 • po studiích pracoval jako advokátní koncipient se zaměřením na obchodní právo a IT právo
 • 2015 – nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • 2018 - zapsán jako advokát u České advokátní komory
 • hovoří plynně anglicky má pasivní znalost německého jazyka

Mgr. Bc. Lucie Hrubá

Advokát

 • 2016 – ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • při studiu získala praxi v advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a pracovní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na civilněprávním úseku Krajského soudu v Praze
 • 2017 – nastoupila jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost německého a španělského jazyka

Mgr. Šárka Vaňková

Advokát

 • v roce 2016 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • již při studiu je ohrožena činnost Studentské právní poradny a Kliniky práva a podnikání Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • v rámci studia získala praxi ve dvou advokátních kancelářích zaměřených na občanské, obchodní a trestní právo
 • dále při studiu absolvovala stáž na trestněprávním úseku Okresního soudu v Novém Jičíně
 • po ukončení studia spolupracovala se společností tvořící právní informační systém CODEXIS
 • od listopadu 2016 je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • hovoří anglicky a má pasivní znalost francouzského jazyka

JUDr. Ing. Štěpán Hubička

Advokát

 • V září roku 2016 absolvoval na Metropolitní univerzitě Praha magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy.
 • V lednu roku 2019 dokončil právnická studia na Západočeské univerzitě v Plzni.
 • Při studiu pracoval jako právní asistent na exekutorském úřadě, později v advokátní kanceláři zaměřené na občanské a obchodní právo.
 • Po studiích získávaly praxi v přední pražské advokátní kanceláři se zaměřením na závazkové a insolvenční právo.
 • V březnu roku 2020 nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.
 • V únoru roku 2021 složil na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv
 • Hovoří anglicky a má pasivní znalost německého a španělského jazyka.

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město